Turistický klíč 213

Lokace

  • Kraj: Hradecký
  • Okres: Trutnov
  • Obec: Malá Úpa

Mapy.cz: Naplánovat výlet –>

Historie

Text je přebrán z níže uvedených stránek :

“Obec Malá Úpa je vysokohorským sportovním a turistickým střediskem východních Krkonoš.

Byla založena dřevaři v 16. století. V roce 1609 musela komise kutnohorských dolů těžbu dřeva v Krkonoších zastavit, protože většina porostů byla vymýcena. Z části dřevařů se tak staly osadníci jejichž hlavní činností a obživou byl chov hovězího dobytka a koz. Dalším vžitým zdrojem obživy bylo v Malé Úpě pašování. Důležitou událostí byla pro zdejší obyvatele návštěva císaře Josefa II. v r.1779, který dal podnět ke stavbě krásného horského kostelíka sv. Petra a Pavla v Dolní Malé Úpě. K rozvoji turistiky a pohostinství došlo až po první světové válce. Malá Úpa je samostatná obec a má výrazně rekreační charakter. Svědčí o tom skutečnost, že zde dnes trvale žije kolem 100 obyvatel a z celkového počtu cca 220 objektů s cca 2200 lůžky jich 90% slouží výhradně rekreačním účelům.

Zajímavosti

  • Tento kostel je v dnešní době nejvýše položeným kostelem v České republice.

Internetové stránky

www.malaupa.cz