Turistický klíč 238

Lokace

  • Kraj: Pardubický
  • Okres: Chrudim
  • Obec: Třemošnice

Mapy.cz: Naplánovat výlet –>

Historie

Hrad byl založen v roce 1250 Smilem ze Žitavy, který se od následující roku píše jako Smil z Lichtenburku. K počeštění názvu na Lichnici došlo až v pozdější době. Rod Lichtenburských patřil v tehdejší době k vlivným šlechtickým rodům, jeden z jeho členů Oldřich byl pražským purkrabím a zároveň zetěm Přemysla Otakara II. Jeho syn prodal Lichnici Janu Lucemburskému a dle výnosu Karla IV Majestas Carolina se Lichnice dostala na seznam panství, které neměly být nikdy v budoucnosti prodány. Následně se hrad stal majetkem českých královen a to do doby husitských nepokojů, kdy byl hrad několikrát obléhán a postupně měnil své správce. Do královských rukou se panství vrátilo za vlády Jiřího z Poděbrad  a to do roku 1490, kdy jej získávají Trčkové z Lípy. Během následujících 60 let došlo k velké přestavbě hradu. V roce 1610 Lichnice vyhořela a po ukončení třicetileté války je celý hradní komplex na příkaz císaře Ferdinanda III pobořen.

Zajímavosti

  • Poblíž hradu se nachází dub starý 700 let..

Internetové stránky

cs.wikipedia.org