Turistický klíč 59

Lokace

  • Kraj: Pardubický
  • Okres: Pardubice
  • Obec: Staré Hadiště

Mapy.cz: Naplánovat výlet –>

Historie

V dochovaných písemných  památkách se hrad Kunětická Hora datuje od roku 1420, ale podle archeologických nálezů již existoval v polovině 14.století. Vrchol na němž se hrad nachází byl již obýván od doby bronzové, avšak dnešní stavba je spojena s opatovickým klášterem, který byl během husitského tažení obléhán a dobyt. V roce 1420 Diviš Bořek hrad přestavěl (pro potřeby husitů) a tím se stal jedním z mála nových hradů vzniklých za doby husitských válek v Českých zemích. V roce  1491 panství získává Vilém z Pernštejna a zahájil na Kunětické Hoře celkovou rekonstrukci, která trvala 60 let a přestavěla středověké sídlo v renesanční zámek. Bohužel sláva zámku neměla dlouhého trvání  a v roce 1560 Jaroslav z Pernštejna prodává panství královské komoře. V roce 1645 hrad dobylo (vyplenilo a vypálilo) švédské vojsko a následně se hradní zdivo stalo základem staveb v širokém okolí. Roku 1919 si hrad koupil pardubický muzejní spolek a pokusil se o záchranu zříceniny a dnes je hrad ve vlastnictví státu.

Zajímavosti

  • Barokní lékárna.

Internetové stránky

https://www.hrad-kunetickahora.cz/cs