Turistický klíč 206

Lokace

  • Kraj: Ústecký
  • Okres: Děčín
  • Obec: Jiřetín pod Jedlovou

Mapy.cz: Naplánovat výlet –>

Historie

Text je přebrán z níže uvedených webových stránek ” Počátky poutního místa na Křížové hoře jsou spojeny s pověstmi o zázračném kříži, který zde údajně nechal v roce 1699 vztyčit jiřetínský farář Michael Gürtler. O založení poutního místa se ale zasloužil hlavně farář Gottfried Liessner, který zde v roce 1759 nechal postavit jedenáct zděných zastavení křížové cesty, dřevěnou kapli s 12. a 13. zastavením a rokokovou kapli Božího hrobu. Celý areál byl vysvěcen 17. září 1764. Křížová cesta začíná na úpatí svahu monumentálním schodištěm se šesti kamennými sloupy z roku 1847, nad nímž je po levé straně dodnes patrná nevelká prohlubeň bývalé studánky. Právě u ní měl podle pověstí stát zázračný kříž, který byl později přenesen do dřevěné kaple na vrcholu.

Zajímavosti

  • Na severozápadním svahu se nacházely doly na stříbro.

Internetové stránky

cs.wikipedia.org