Turistický klíč 247

Lokace

  • Kraj: Plzeňský
  • Okres: Plzeň sever
  • Obec: Kralovice

Mapy.cz: Naplánovat výlet –>

Historie

Hrad paří k jedněm z nejstarších hradů na našem území, byl postaven v roce 1232 Jetřichem z rodu Hroznatovců na skále nad řekou Berounkou. Součástí hradu byla samostatná věž kruhovitého tvaru (bergfrit), která mohla být samostatně bráněna i v případě, kdy bylo dobyto předhradí i samotný hrad. Od Hroznatovců panství získali páni Švihovští a ty jej v 70.letech 14. století prodali pánům z Kolovrat. V době hustistské byl majitel Hanuš z Kolovrat přívržencem krále Zikmunda, avšak k obléhání Krašova nikdy nedošlo. Důležité datum v historii hradu je rok 1678, kdy panství získal opat cisterciáckého kláštera Benedikt Engelken. Ten začal používat hrad jako letní sídlo a zahájil barokní rekonstrukci. Roku 1785 byl císařským dekretem klášter zrušen a  následně hrad i jeho okolí se stávají opuštěnými a důsledkem je zkáza hradu. Již v roce 1800 se hrad uvádí jako zřícenina. Během třicátých let 20.století byl založen spolek pro záchranu hradu Krašova a postupně byly odkrývány jednotlivé části zříceniny.

Internetové stránky

www.hradkrasov.cz