Turistický klíč 191

Lokace

  • Kraj: Plzeňský
  • Okres: Plzeň-Sever
  • Obec: Kaceřov

Mapy.cz: Naplánovat výlet –>

Historie

První písemní zmínky o Kaceřově pochází z roku 1376, kdy se jako jeho majitel uvádí Ctibor ze Švamberka, který nedaleko dnešního zámku postavil tvrz. V letech 1540-1562 došlo za vlády Floriána Gryspeka z Gryspachu k stavbě nového renesančního zámku a původní tvrz zde zůstala pouze k hospodářským účelům. Úpadek zámku i okolí lze datovat do období třicetileté války, kdy byl zámek již v rukou kláštera v Plazech a došlo zde k velkým požárům, které se nevyhnuly ani panství ani obci. Od této doby postupně zámek chátrá a v roce 1921 jej postihl další ničivý požár. V dnešní době je v soukromých rukách a zámek je v rekonstrukci. Zámek v Kaceřově byl v době svého vzniku ojedinělým architektonickým počinem ve střední Evropě a do dnešní doby se dochovalo mnoho renesančních úprav interiérů.

Zajímavosti

  • Jedná se jeden z prvních renesančních zámků na našem území.

Internetové stránky

kacerovzamek.cz