Turistický klíč 97

Lokace

  • Kraj: Olomoucký
  • Okres: Jeseník
  • Obec: Javorník

Mapy.cz: Naplánovat výlet –>

Historie

První písemná zmínka pochází z roku 1307, jednalo se tehdy o gotický hrad v majetku Svídnických pánů. V roce 1348 získává panství Předslava z Pogarel, vratislavický biskup. Součástí biskupství byl hrad po většinu své dlouhé historie. Během husitských válek a výpadů husitů do Slezka byl hrad značně poškozen, dokonce úmyslně byly rozbořeny obrané prvky hradu, aby se nestal v rukou nepřítele ideálním sídlem. Biskup Jan Roth a jeho následovník Jan Thurza provedli velkou gotickou výstavbu, která byla dokončen v roce 1509. K definitivní přestavbě původního hradu, později sídla s pohodlnějším pozdně renesančním palácem na barokní zámek, došlo za episkopátu biskupa Filipa Gotharda Schaffgotsche (1716 – 1795). V roce 1959 byl zámek Jánský Vrch zapůjčen státu. K jeho plnému zestátnění mohlo dojít až po vzájemném vyrovnání polské a české katolické církve, tedy v r.1984. 

Zajímavosti

  • Zámek nabízí dva prohlídkové okruhy.

Internetové stránky

www.zamek-janskyvrch.cz