Turistický klíč 172

Lokace

  • Kraj: Moravskoslezský
  • Okres: Opava
  • Obec: Hradec nad Moravicí

Mapy.cz: Naplánovat výlet –>

Historie

Podle starých pramenů Hradec jako osada vznikla někdy mezi 8:-9. stoletím jako slovanské sídliště. Nejstarší zpráva pochází z roku 1060, kdy český kníže Spitihněv II porazil polského knížete Boleslava II právě v Hradci. Dřevěná pevnost a osada střežili jantarovou cestu vedoucí z Pobaltí přes Opavu do Hranic na Moravě a dále na jih. V roce 1241 vtrhli do oblasti Tataři a zničili tehdy i Hradec, který byl pravděpodobně postaven jen ze dřeva a hlíny. První kamenný hrad nad řekou Moravicí byl vybudován ve třetí čtvrtině 13. století za vlády Přemysla Otakara II jako gotický hrad franského typu. Hrad byl v té době zeměpanský a vládl zde purkrabí jménem českého krále. Po smrti Přemysla Otakara II se zde tajně provdala ovdovělá královna za Záviše z Falknštejna a vybudovala zde skvělý dvůr. Panství poté získal nemanželský Přemyslův syn Mikuláš I a po něm jeho následovníci. V 15. století význam Hradce značně poklesl, protože se knížecí panstvo přestěhovalo do Opavy, odkud spravovali své panství. V letech 1464 koupil Hradec český král Jiří z Poděbrad a předal jej svým synům, kteří zde do roku 1472 vládli společně. V roce 1501 jej opět získávají čeští králové, avšak panství je neustále zastavováno a mění své nájemce. V roce 1531 zde vypukl požár, který hrad sice výrazně poškodil, avšak okamžitě byly škody odstraněny a hrad opraven. V roce 1581 Rudolf II prodal Hradec Kašparu Pruskovskému Pruskova za jehož vlády a vlády jeho synů došlo k výrazné přestavbě a modernizaci hradu v renesančním slohu. V roce 1733 panství koupili Neffzerové a dále v roce 1777 Lichnovští, kteří pokračovali v bohaté hudební a kulturní tradici svých předchůdců. Lichnovští se stýkali s hudebními velikány své doby. Mezi jejich přátelé patřili Ludwig van Beethoven, Ferenc Liszt či Wolfgang Amadeus Mozart. Za vlády Lichnovských zámek získal svoji dnešní podobu honosného reprezentativního sídla. Během konce druhé světové války na jaře 1945 byla značně poškozena zámecká konírna, knihovna a archív. V roce 1945 byl Hradec zkonfiskován rodině Lichnovských a dnes jej vlastní Český stát.

Zajímavosti

  • Nezvyklostí je, že se jedná o dva nezávislé zámecké komplexi v jedné zahradě.

Internetové stránky

www.zamek-hradec.cz