Turistický klíč 89

Lokace

  • Kraj: Jihomoravský
  • Okres: Blansko
  • Obec: Boskovice

Mapy.cz: Naplánovat výlet –>

Historie

Původní boskovický hrad byl menší raně gotickou opevněnou stavbou. Tento malý hrad byl pobořen v r. 1312 vojska krále Lucemburského, když se vzbouřil Arkleb z Boskovic( 1292-1342)  byl však ve 20. letech 14. století opraven.Znovu byl vyvrácen na konci 14. století a dnes z něho zbyly jen nepatrné zbytky. V roce 1398 zahájil jeho výstavbu Heralt z Kunštátu V roce 1424 se jej zmocnili husité. R. 1434 vlastnil hrad Jiří z Poděbrad a roku 1458 postoupil hrad zemskému hejtmanovi Vaňkovi z Boskovic. Pánové z Boskovic vlastnili pak hrad až do roku 1547. Po několika změnách majitelů se hrad dostává do rukou  Valtera Xavera Ditrichštejna. Hradní stavba již Ditrichštejnům nestačila a tak začali budovat zámecký komplet poblíž středu města a na tuto stavbu používali zdivo hradu, takže v roce 1707 byla značně pobořena vyhlídková věž a bašta. Vlivem neustálého rozebírání zdiva  i v 19. století se zmenšil areál hradu na minimum. Přesto je areál připomínkou představy o někdejším vrcholně gotickém a renesančním hradě. V současné době je objekt majetkem rodiny Mesdorf-Pouilly.

Zajímavosti

  • Studna hluboká 96 metrů se šlapacím mechanismem ze 16. století.

Internetové stránky

www.hradboskovice.cz