Turistický klíč 136

Lokace

  • Kraj: Liberecký
  • Okres: Liberec
  • Obec: Hejnice

Mapy.cz: Naplánovat výlet –>

Historie

Přebráno z oficiálních stránek města Hejnice :”Město Hejnice leží na severním úpatí Jizerských hor, v nadmořské výšce 375 m,hlavním tokem je řeka Smědá. Převážná část území patří k chráněné krajinné oblasti Jizerské hory.Existence Hejnic byla úzce spjata s poutním kostelem, jehož vznik podle pověsti spadá do roku 1211. Na uzdravování nemocných zde asi měla vliv léčivá voda, pramenící v nedaleké Libverdě. K propagaci místa přispěl řád františkánů, jehož klášter zde roku 1692 založil hrabě František Gallas. V 16. stol. jsou otevřeny doly na železnou rudu, v 19.století vzniklo v obci a jejím okolí několik textilních továren. Obec Hejnice byla povýšena na město 31. 7. 1917.Plní funkci průmyslově zemědělského centra, jsou ale i turistickým výchozím stanovištěm s napojením na hromadnou dopravu. Přírodní hodnota území má význam pro rekreační využívání. V oblasti horského hřebenu se nachází několik přírodních rezervací a chráněných území. V současné době znovu vystupuje kulturní význam Hejnic jako poutního místa. Plynofikace je zavedena na 90% území města, veřejný vodovod pokrývá 99% města a veřejná kanalizace s čistírnou odpadních vod zahrnuje 70% města.Město Hejnice je součástí Euroregionu Nisa.

Zajímavosti

  • Bazilika Navštívení Panny Marie.

Internetové stránky

klasterhejnice.cz