Turistický klíč 216

Lokace

  • Kraj: Hradecký
  • Okres: Trutnov
  • Obec: Dvůr Králové nad Labem

Mapy.cz: Naplánovat výlet –>

Historie

Text je přebrán z webových stránek města Hostinné: “První písemná zmínka pochází z roku 1260 jako královský manský obvod, jednalo se tudíž o město královské. Jan Lucemburský ho dal do zástavy Půtovi z Turgovy. Roku 1392 se Dvůr stal věnným městem královen, když ho Václav IV. zřejmě připsal své manželce Žofii Bavorské. Od této doby je Dvůr citován s přídomkem Králové. V husitské době se město poddalo Pražanům a Táboritům a roku 1423 se města zmocnil Jan Žižka. V bitvě u Lipan bojovalo na straně Prokopa Holého. Za třicetileté války (v letech 1639 a 1646) město utrpělo značné škody a byl tím dovršen úpadek města. Dvůr byl několikrát vypleněn a vydrancován císařskými, saskými i švédskými vojáky.16. září 1817 byl objeven Václavem Hankou tzv. Královédvorský rukopis,  v „kobce“ děkanského kostela sv. Jana Křtitele. Tento rukopis měl být rukopisnou staročeskou básní ze 13. století a ačkoliv se později ukázalo, že se jedná o falsum, nepochybně významně ovlivnil atmosféru právě probíhajícího národního obrození a zapsal město výrazně do českých dějin. Během pruskorakouských válek se Dvůr stal přímo centrem bojiště a zároveň i pruským lazaretem. V minulém a předminulém století byl Dvůr Králové znám také textilní výrobou, barvířstvím a tkalcovstvím.

Zajímavosti

  • ZOO a safari ve Dvoře Králové.

Internetové stránky

www.mudk.cz