Turistický klíč 53

Lokace

  • Kraj: Vysočina
  • Okres: Třebíč
  • Obec: Červená Lhota

Cestovní itinerář

Historie

Na místě dnešního zámku stávala v 15. století tvrz, která dle zápisu v zemských deskách patřil Petrovi ze Zásmuk. Během následujících let změnila své majitele až ji v roce 1530 získávají páni Kábové z Rybňan. Za jejich vlády vznikla zaímavá lidová pověst o bezbožné zámecké paní, kterou odnesl čert a na zdi po nich  zůstala krvavá šmouha a na základě této události byl celý zámek přetřen načerveno. Roku 1597 prodal Jan sjednocené panství Vilému Rutovi z Dírné a ten jej vlastnil do období Bílé Hory, kdy musel zemi opustit. Po vlastnických sporech získává zámek Ital Antonio Bruccio, který celé panství v těžké poválečné době povznesl. Úmírá však bezdětný a majetek připadá české královské komoře, od níž ji roku 1641 koupil významný šlechtic Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka, který se stal nejvyšším hofmistrem císařského dvora a záhy dokonce nejvyšším kancléřem Království českého, v kterémžto úřadě zůstal až do smrti. Od této chvíle již zámek není používám k trvalému bydlení, pouze jako dočasné sídlo. roku 1755 získal rod svobodných pánů z Gudenusu. František de Paula svobodný pán z Gudenusu záhy přikročil k četným stavebním akcím. Během následujících let zámek opět několikrát změní své majitele až panství získávají páni Schönburg-Hartensteinové známí především diplomatickými službami pro císařskou monarchii. Poslední z nich princ Johann umírá roku 1937 a poté panství i zámek získává československý stát. Od roku 1949 je zpřístupněn veřejnosti.

Zajímavosti

  • V zámku je autentický byt posledních majitelů knížat Schönburg-Hartenstein (okolo roku 1910).

Internetové stránky

https://www.zamek-cervenalhota.cz/cs