Turistický klíč 111

Lokace

  • Kraj: Středočeský
  • Okres: Příbram
  • Obec: Březnice

Mapy.cz: Naplánovat výlet –>

Historie

Text je zčásti převzat a upraven z níže uvedených webových stránek:” Vznik hradu je spojen s jedním z nejstarších českých rodů, s rodem Buziců, kteří svůj původ odvozovali od bájného Bivoje a existence Březnice je doložena před polovinou 13. století. Ze zajímavých majitelů lze uvést Petra Zmrzlíka ze Svojšína, husitského hejtmana a přítele Mistra Jana Husa. Ten provedl na hradě stavební úpravy, bohužel se z nich neradoval dlouho protože Březnice byla v době husitských válek obležena vojsky katolických pánů a dobyta. V roce 1506 získali panství Malovcové z Chýnova a na Vimperce a jeden z jejích pánů Petr Malovec tvrz rozšířil o vnější opevnění s vodním příkopem a hradební zeď s baštami. V roce 1547 se Petr Malovec zapojil do povstání proti králi Ferdinandovi I. a jeho majetek byl konfiskován. V roce 1548 získal březnický majetek Jiřík z Lokšan a za jeho správy dochází nejvýznamnější proměně zámku i města. Po bitvě na Bílé hoře (1621) byly lokšanské majetky konfiskovány a novým držitelem panství se stal v roce 1623 Přibík Jeníšek z Újezda. V rámci rekatolizace přivedl do města jezuity, kteří založili jezuitskou kolej a kostel sv.Ignáce a Františka Xaverského v letech 1642 – 1650. Po vymření Jeníšků z Újezda v roce 1728 přešla Březnice na Krakovské z Kolowrat. Zbořením některých budov, přístavbou zdi s baštou a novorenesanční sgrafitovou omítkou vtiskli konečnou podobu zámku, zámeckým interiérům i sbírkám poslední soukromí majitelé Březnice, Palffyové z Erdödu, kterým byl v roce 1945 majetek konfiskován na základě dekretu prezidenta republiky č.12/45 z 21.června 1945.

Internetové stránky

www.zamek-breznice.cz