Turistický klíč 94

Lokace

  • Kraj: Olomoucký
  • Okres: Šumperk
  • Obec: Branná

Mapy.cz: Naplánovat výlet –>

Historie

První zprávy o budování hradu se datují kolem let 1308-1310, a zbudovat jej měli Wüstehubové. Z původního hradu je dosud patrná obvodní zeď a zbytky paláce na západní straně. Roku 1339 král Jan Lucemburský jej patrně daroval mocnému rodu pánů z Lipé a povolil jim současně i těžbu drahých kovů.  Někdy koncem 14. století se Kolštejn dostal do rukou pánů z Valdštejna, jejichž erb lva přešel i do znaku městečka. Od Valdštejnů se dostalo kolštejnské panství ve 30. letech 15. století do rokou starobylého severomoravského rodu pánů ze Zvole. Pánové ze Zvole drželi panství až do roku 1568, a po té přešel hrad do majetku Žerotínských pánů. Právě v 70. letech 16. století byla v předhradí hradu zahájena stavba nového sídla, renesančního zámku.  V roce 1581 prodal Jan mladší ze Žerotína Kolštejn významnému slezskému rodu pánů z Vrbna , kteří převzali rozestavěné dílo a dále v něm pokračovali. Majiteli se postupně stal Hanuš Petřvaldský a posléze kníže Karel z Lichtenštejna. Po této době začíná slavná historie zámku uvadat. Na úpadku objektu se podepsali i dva ničivé požáry a to kolem roku 1770 kdy byla poničena Černá věž, a při velkém požáru dne 25. března 1926, kdy byl poškozen celý objekt. Kníže Lichtenštejn dal sice provézt nejnutnější opravy ( tehdy definitivně zmizelo třetí patro věže ), zámek však obratem prodal. Postupně ho jako celek získala obec. Od roku 1998 rekonstruován.

Zajímavosti

  • Jeden z nejrozsáhlejších zámeckých komplexů, který je součástí souboru městečka ve stylu pozdní renesance severského charakeru.
  • Nově upravený 50m dlouhý most se řadí k nejdelším zámeckým mostům u nás.

Internetové stránky

chateaugoldenstein.com