Turistický klíč 57

Lokace

  • Kraj: Karlovarský
  • Okres: Karlovy Vary
  • Obec: Bečov nad Teplou

Cestovní itinerář

  • Vlak: Vlak staví ve stanici Bečov na Teplou, která se nachází na trati z Karlových Varů do Teplé.
  • Auto: Hrad se nachází na silnici č.20 (E49) cca 20 km jižně od Karlových Varů směrem na Plzeň.
  • Mapy.cz: Naplánovat výlet –>

Historie

První zmínka o hradu pochází z roku 1314, kdy patřil  Borešovi z Oseka a Rýzmburka. V době vzniku Bečova se začal ve větší míře v okolním panství dolovat cín, čímž zde docházelo k velké kolonizaci a nárůstu obyvatel. Zároveň hrad sloužil jako strážný na křižovatce cest z Lokte do Plzně, a z Teplé do Ostrova.Roku 1399 město Bečov ležící v podhradí získává privilegium hor a dolování.  Z této doby se dodnes zachoval spodek okrouhlé hradní věže a i velká část východní čtyřpatrové obytné čtyřhranné věže. Roku 1400 byla postavena gotická hradní kaple Navštívení pany Marie s dvakrát do kříže zaklenutým stropem. Hrad postupně mění své majitele, za zmínku stojí dobití a vyplenění hradu v roce 1430 husity hejtmanem Jakoubkem z Vřesovic. Ti vyjma Lokte dobili v tomto roce celý kraj a o Bečov nejevili dále žádný zájem. V roce 1495 Bečov koupili Pluhové z Rabštejna, kteří jej drželi do roku 1547. V této době došlo k velkému zbohatnutí tohoto šlechtického rodu, protože se začal objevovat zájem o cín z místních dolů. Zároveň došlo k rozsáhlé přestavbě bečovského hradu, čímž získal dnešní podobu. Před rokem 1547 si Císař Ferdinand I začal všímat nabytého bohatství Pluhú z Rabštejna a začal si na základě královského cínového monopolu činit nárok na velké zisky z cínových dolů. Po porážce německých evangelíků v bitvě u Mühlberka byl Kašpar Pluh z Rabštejna odsouzen k smrti a jeho majetek zkonfiskován. Dále je hrad v majetku císaře a jeho potomků, kteří jej postupně zastavují mnoha pánům. Zlom ve slavném období dolování cínu byl v roce 1620, kdy Bečov držela stavovská posádka a po dobytí hradu došlo k plnění, pálení a loupení v celém okolí. To znamenalo odchod zkušených převážně německých horních podnikatelů a horníků a tím spojený úpadek dolovaní. V roce 1648 přepadl Bečov švédský král Königsmark, který hrad dobyl, vyplenil a posádku zajal. Od této doby hrad slouží pouze jako skladiště. V roce 1725 již pustý hrad koupil Dominik Ondřej z Kounic a Ritenberka, který si nechal v blízkosti hradu postavit barokní zámek s kamenným mostem. Jeho syn prodal Bečov Frederikovi de Beaufort-Spontini, jehož rod vlastní hrad a zámek až do roku 1945. 

Zajímavosti

  • Na jednom skalním masivu se nachází původní hrad a hned vedle nově postavený zámek stejného jména.

Internetové stránky

https://www.zamek-becov.cz/cs